ورود به محیط کاربری

نام کاربری  

کلمه عبور   

ایمیل :حروف ربط متداول در زبان انگلیسی و قوانین کاربرد آنها
هدف این ویدیو معرفی حروف ربط مهم و متداول در زبان انگلیسی و نحوه استفاده گرامری آنها میباشد. کاربرد حروف ربط در بخش Writing بسیار ضروری است........
Line Graph-Vocabulary and Sentence Structure
در این ویدیو شما با واژگان و گرامر لازم جهت توصیف نمودار خطی آشنا می شوید.نمودار خطی از جمله مواردی است که در آزمون Writing آیلتس به دفعات دیده م شود........
1