دوره 36

شامل ۶هفته آموزش و تمرین چهار مهارت

Writing - Speaking - Reading - Listening

و دو هفته آخر(هفته های۷ و ۸) فقط تمرین مهارتهای Writing - Speaking

شهریه (تومان) شروع دوره طول دوره روز و ساعت کلاسها استاد دوره
700/000  شنبه  18 دی

 

پایان دوره:9 اسفند
۸هفته

شنبه ها -دوشنبه ها
۱۶:۰۰  الی ۱۹:۳۰

آقای مدبری
 (Writing & Reading)
 (Speaking & Listening)

مشخصات دوره و مطالب آموزشی:

Listening

در طول دوره فشرده IELTS موارد زیر به دانشجو آموزش و تمرین داده میشود:

 

Speaking

در طول دوره فشرده IELTS موارد زیر به دانشجو آموزش و تمرین داده میشود:

 

 

Writing

در طول دوره فشرده IELTS Writing موارد زیر به دانشجو آموزش و تمرین داده میشود:

 

Reading

در طول دوره فشرده IELTS Reading موارد زیر به دانشجو آموزش و تمرین داده میشود:

تمرین درس جدید و دروس گذشته در هرجلسه با هدف تکرار و جلوگیری از فراموش شدن دروس گذشته
 

نکته 

در صورت بروز مشکل با کارشناس دپارتمان با شماره ۸۸۹۶۸۳۷۶ تماس بگیرید.